Odbyły się wybory w Łukęcinie

W związku z rezygnacją większości członków Rady Sołeckiej w Łukęcinie, należało przeprowadzić wybory uzupełniające.

Na ogłoszone zebranie sołeckie w sprawie wyboru nowych członków rady sołeckiej przyszło zaledwie 4 mieszkańców, radna i sołtys. Nieoficjalnie mówi się, że mieszkańcy zbojkotowali zebranie, by wyrazić swój sprzeciw wobec dotychczasowego sołtysa.

W tej sytuacji zebranie odbyło się w drugim terminie, 30 minut później. Na zebraniu wybrano tylko 2 nowych członków rady. Tym samym rada sołecka z 7-osobowej, zmniejszyła się do 5 osób.

1. Pani Iwona Atamańczuk

2. Pan Ryszard Binkowski – nowy członek rady

3. Pan Lech Derda – nowy członek rady

4. Pan Radosław Kurowski

5. Pani Małgorzata Lao

Całej radzie życzymy sukcesów w działalności na rzecz Łukęcina.


Opublikowano

w

przez

Tagi: