Mieszkańcy mówią dość! Sołtys do odwołania.

Grupa ponad 40 mieszkańców Łukęcina podpisała się pod wnioskiem o odwołanie Antoniego Rupa z funkcji Sołtysa Łukęcina.

Mieszkańcy zarzucają Antoniemu Rupowi m.in. notoryczne łamanie statutu sołectwa, brak przejrzystości funkcjonowania sołectwa oraz bierność w sprawowaniu pełnionej funkcji. Szczegóły przedstawimy w dniu jutrzejszym.

Przypomnijmy, że w połowie ubiegłego roku, na znak protestu przeciwko Sołtysowi, członkowie Rady Sołeckiej zrezygnowali z pełnionej funkcji. Dodatkowo mieszkańcy zbojkotowali wybory nowej rady sołeckiej. Na ubiegłotygodniowym zebraniu w sprawie wyboru brakującego członka rady sołeckiej swoją kandydaturę zgłosiła osoba, która nie była zameldowana w Łukęcinie. Ostatecznie wybrano innego mieszkańca Łukęcina.

Wcześniej do Burmistrza Dziwnowa wpłynął wniosek o odwołanie Antoniego Rupa z funkcji sołtysa. Wniosek podpisało ponad 40 osób – to kilkakrotnie więcej, niż wymagane 10% uprawnionych.

Zebranie na którym ma zostać odwołany dotychczasowy sołtys Antoni Rup zaplanowano na wtorek 23 marca. Ze względu na obostrzenia zebranie odbędzie się w O.W. Wrzos o godzinie 18:00. Ważne jest by w zebraniu wzięła udział jak największa liczba mieszkańców. Na zebranie zaprasza Burmistrz Dziwnowa Grzegorz Jóźwiak.


Opublikowano

w

przez

Tagi: