Łukęcin wybrał kolejnego Sołtysa

Na zebraniu sołeckim mieszkańcy Łukęcina wybrali nowego Sołtysa. Dotychczasowa Sołtys Paula Szabunia zrezygnowała z pełnionej funkcji.

W wyborach mieszkańcy zgłosili kandydaturę tylko jednej osoby, która głosami mieszkańców została wybrana na funkcję Sołtysa.

Nową Sołtys Łukęcina została Katarzyna Herdzik, która jest również radną Rady Miejskiej. Trwająca kadencja sołtysa zbliża się ku końcowi, wybory sołtysów na kolejną kadencję powinny odbyć się z początkiem 2024 roku.

Bardzo dziękuję mieszkańcom za zaufanie i zapraszam do współpracy. Wiem, że razem i wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich w Łukęcinie oraz Gminą Dziwnów możemy jeszcze zrobić wiele dobrego dla Łukęcina – mówi nowa Sołtys Łukęcina Katarzyna Herdzik.


Opublikowano

w

przez

Tagi: