Jutro Łukęcin wybierze Sołtysa. Zobacz dlaczego

Jutro 28 października 2021r. w Łukęcinie odbędzie się zebranie sołeckie, na którym mieszkańcy wybiorą Sołtysa Łukęcina.

Przypomnijmy, że w marcu grupa prawie 50 mieszkańców podpisała się pod wnioskiem o odwołanie z funkcji sołtysa Antoniego Rupa. Wcześniej na znak protestu przeciwko Rupowi odeszli członkowie Rady Sołeckiej. Najważniejsze zarzuty mieszkańców wobec Antoniego Rupa to:

 • Łamanie Statutu Sołectwa
  – posiedzenia rady sołeckiej nie są zwoływane lub zwoływane są na ostatnią chwilę
  – brak pomocy mieszkańcom w sprawach zgłaszanych przez mieszkańców
  – brak uczestnictwa w życiu gminy i sołectwa
  – brak transparentności podejmowanych uchwał i działań
  – brak pomysłów i inicjatyw sołeckich
 • Brak dokumentów dotyczących działalności Sołtysa
  – braki rocznych planów rzeczowo-finansowych, pomimo wezwania do przekazania
  – brak sprawozdań sołtysa z wykonania rocznych planów rzeczowo-finansowych, pomimo wezwania do przekazania
  – brak protokołów z zebrań sołeckich, pomimo wezwania do przekazania

Od czasu złożenia wniosku minęło 7 miesięcy. Antoni Rup nie zmienił podejścia do pełnionej roli. Jutro Łukęcin ma szansę na realną zmianę. Sołectwo ma szansę działać dla mieszkańców i aktywnie uczestniczyć w życiu Gminy Dziwnów. Zebranie odbędzie się 28.10.2021r. (czwartek) w OW Wrzos o godzinie 17:00.

Poniżej przedstawiamy odpowiedź Burmistrza Grzegorza Jóźwiaka na zapytanie dot. dokumentacji działalności Sołtysa Antoniego Rupa.


Opublikowano

w

przez

Tagi: