Dofinansowanie na wymianę pieca

30 gospodarstw domowych w gminie Dziwnów może liczyć na dofinansowanie na wymianę systemu ogrzewania. Nabór rusza 12 kwietnia.

W związku z pozyskaniem przez Gminę Dziwnów dofinansowania na wymianę pieców i kotłów węglowych (na terenie Gminy Dziwnów) w ramach osi priorytetowej II. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 2.14 Poprawa jakości powietrza – Zachodniopomorskiego Programu Antysmogowy realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, ogłasza się nabór zgłoszeń o udzielenie grantu.

Nabór zgłoszeń trwał będzie w trybie ciągłym od dnia 12 kwietnia 2021 roku do momentu przekroczenia limitu środków finansowych przeznaczonych na realizację projektu, jednak nie później niż do dnia 14 maja 2021 roku.

WAŻNE INFORMACJE

– Przedmiotem całego projektu jest udzielenie 30 grantów mieszkańcom Gminy Dziwnów na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska, obejmujących trwałą zmianę systemu ogrzewania opartego na paliwie stałym. Grant jest udzielany na wykonanie zadań w lokalach mieszkalnych lub w budynkach jednorodzinnych położonych na terenie Gminy Dziwnów, które nie służą prowadzeniu działalności gospodarczej.

– Nabór dotyczy tylko zadań planowanych, przewidzianych do realizacji po podpisaniu umowy. Rozpoczęcie zadania przed podpisaniem umowy może skutkować odstąpieniem od podpisania umowy lub rozwiązaniem umowy. Dopuszczalny stopnień zaawansowania dotyczy prac projektowych natomiast nie dotyczy robót budowlanych.

– Granty będą przyznawane na podstawie zgłoszeń złożonych, przez mieszkańców Gminy w oparciu o zlecone przez Gminę świadectwa charakterystyki energetycznej.

– Wnioskodawcy będą uprawnieni do otrzymania dofinansowania w kwocie 7.500pln na realizacje zadania (przy spełnieniu wymogów Programu).

Pliki do pobrania (zgłoszenie, regulamin, wzór umowy, formularz rozliczenia) oraz informacja o sposobie składania dokumentów, znajdują się w linku: DOFINANSOWANIE DO WYMIANY PIECÓW WĘGLOWYCH W RAMACH ZACHODNIOPOMORSKIEGO PROGRAMU ANTYSMOGOWEGO

UM Dziwnów


Opublikowano

w

przez

Tagi: